Děkovná mše svatá za nové lavice + posezení po mši svaté