Dění v obci

Provozní řád multifunkčního hřiště

PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ V KUŘIMSKÉ NOVÉ VSI

1. Na multifunkčním hřišti jsou vítáni všichni sportovci, kteří dodržují pravidla slušného chování, jednání a pravidel hřiště.

2. Ve všech prostorách multifunkčního hřiště udržují všichni návštěvníci čistotu a pořádek. V celém areálu je vyhlášen přísný zákaz kouření.

3. Provozovatel neručí za majetek hráčů volně odložených na multifunkčním hřišti a jiných místech areálu. Doporučujeme všem, aby doklady, peníze, mobily a jiné cennosti neponechávali bez dohledu a věnovali jim patřičnou pozornost.

4. Návštěvník vstupuje a pohybuje se po areálu na vlastní nebezpečí a při svém jednání je povinen dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

5. Povinností všech návštěvníku areálu je seznámit se s ustanovením Provozního řádu.

6. Za dodržování provozního řádu, odpovídá obce Kuřimská Nová Ves zastoupena Ing. Davidem Lacinou.

 

 

 

 

HRACÍ ŘÁD

I. Multifunkční hřiště je v sezóně a to od 1.5.2020 do 30.9.2020 otevřeno denně:

Po – Pá : 14:00 hod. - 19:00 hod.

So – Ne : 12:00 hod. - 19:00 hod

Hra mimo provozní dobu je možná pouze po předchozí dohodě hráče se správcem nebo v případě konání mimořádných akcí projednaných s OÚ.

V době konání obecních, hasičských společenských akcí na obecním pozemku, případně zapůjčení obecního pozemku soukromé osobě se hřiště po dobu těchto akcí nezpřístupňuje.

II. Rezervace multifunkčního hřiště je možná prostřednictví správce podle následujících zásad:

1. Každý zájemce o hru si rezervuje požadovaný čas a to prostřednictvím telefonické domluvy. Na telefonní spojení pro rezervaci kurtu je: 736 186 165 (paní Blanka Jarošová). Klíče budou předány u čísla popisného 52. Klíče po skončení hry budou předány osobně na hřišti.

2. Je možné si rezervovat hrací čas nejpozději 2 hodiny dopředu. Pokud tak nebude učiněno, tak hráč nemá nárok na pronájem hřiště.

3. Délka hrací jednotky je 60 minut. Hráči jsou povinni nastoupit na víceúčelové hřiště nejpozději 10 minut od začátku rezervované hrací jednotky. V opačném případě mohou kurt využít další zájemci.

4. Na hřišti je nutno dodržovat čistotu a pořádek. Odpadky je nutno vyhazovat do nádob, které jsou umístěné mimo hrací plochu. Neuklizení odpadků se trestá pokutou ve výši 100 Kč. Pokud nebude zaplacena, nebude tomuto hráči umožněno další hraní.

URČENÍ POVRCHU

1.  Povrch je určen ke sportování, běhání, cvičení a volnému pohybu osob. Výhradně pro tenis, volejbal, nohejbal a fotbal. Zcela se zakazuje pohyb cyklistů na pryžovém povrchu. Rovněž jízda na kolečkových bruslích, in - line bruslích a skateboardech, není vhodná a zakazuje se.

Zcela zakázáno je na povrchu používat běžecké tretry s kolíky, tento povrch není určen pro závodní běhání a pohybem v tretrách s kolíky může dojít k poškození povrchu.

Tento povrch nesmí přijít do dlouhodobého kontaktu s oleji, nesmí v žádném případě přijít do kontaktu s rozpouštědly. Dbejte na to, aby i malé závady a poškození byly co nejdříve ohlášeny.

Na povrchu je zcela zakázáno rozdělávání otevřeného ohně.

Vhodná obuv se doporučuje lehká sportovní obuv (tenisky), zakazuje se použití kopaček. Tento povrch není vhodný pro společenskou dámskou obuv (lodičky), protože při chůzi může dojít k mechanickému poškození povrchu.


Jídlo pro občany

ONE LIFE SCIENCE s.r.o.

 

 

 

Provozovatel  kuchyně penzionu Slunečnice v Kuřimské Nové Vsi

Vám nabízí rozvoz domácího hotového jídla až do domu za nízké ceny

abychom pomohli našim spoluobčanům v této nelehké situaci po dobu zákazu volného pohybu občanů.

 

Prosím kontaktujte nás v případě Vašeho zájmu na:

 

tel: 704 410 110

      704 410 440

e-mail: festival.catering@seznam.cz

 

Cena hotového jídla včetně rozvozu je od 59,-Kč do 69,-Kč

 

Prosím POZOR !!!

Budou Vám rozeslány jídelní lístky s tím , že budete potřebovat 2 páry jídelních boxů na výměnu s  Vaší jmenovkou a adresou .

 

Úhrada stravy bude možná bankovním převodem či v hotovosti v obálkách na týden dopředu.

 

V Případě zájmu Vám pošleme jídelní lístek na týden, výběr ze dvou jídel včetně polévky.

 

V Kuřimské Nove Vsi dne 16.3.2020

                                          Penzion Slunečnice Olina Větrovcová


Poplatky za komunální odpad

Obec Kuřimská Nová Ves

Od 16.1.2020 každý ČTVRTEK od 18:00 do 19:30 hodin se bude vybírat na obecním úřadě poplatek za komunální odpad 500 Kč za osobu. A poplatek ze psů 100 Kč za psa. Za rekreační objekt bude vybírán poplatek 500 Kč.

Nebudou-li poplatky uhrazeny včas a to nejpozději do 31. 3. 2020, může obec zvýšit vyměřený poplatek až na trojnásobek.

Při bezhotovostní platbě na obecní účet č. 17429751/0100 uvádějte do variabilního symbolu číslo domu, nebo evidenční č. chaty. Zároveň upozorňujeme, že je zapotřebí si vyzvednou známku na nádoby. Pokud od 1.4.2020 nebudou označené nádoby známkou, nebude nádoba vyvezena.


Obec Kuřimská Nová Ves přináší službu Mobilní rozhlas

Vážení spoluobčané i obec Kuřimská Nová Ves se přidává k modernizaci komunikace s občany a přinášíme pro vás oceňovanou komunikační platformu Mobilní rozhlas.

ZDARMA budete vždy informování o důležitých událostech přímo do vašeho telefonu (pomocí SMS zprávy, e-mailu, hlasových zpráv, anket nebo aplikace pro chytré telefony.

Registrační letáky budou rozdávány při placení poplatků za komunální odpad na OÚ, nebo v době úředních hodin.

Registrace může být provedena i na www.kurimskanovaves.mobilnirozhlas.cz

Těšíme se na spolupráci. 

Vedení obce.