Dění v obci

Obec Kuřimská Nová Ves přináší službu Mobilní rozhlas

Vážení spoluobčané i obec Kuřimská Nová Ves se přidává k modernizaci komunikace s občany a přinášíme pro vás oceňovanou komunikační platformu Mobilní rozhlas.

ZDARMA budete vždy informování o důležitých událostech přímo do vašeho telefonu (pomocí SMS zprávy, e-mailu, hlasových zpráv, anket nebo aplikace pro chytré telefony.

Registrační letáky budou rozdávány při placení poplatků za komunální odpad na OÚ, nebo v době úředních hodin.

Registrace může být provedena i na www.kurimskanovaves.mobilnirozhlas.cz

Těšíme se na spolupráci. 

Vedení obce.


Od 5.3.2019 se v obci Kuřimská Nová Ves otevírá salón LE.N.KA


Výběr poplatků za komunální odpad a ze psů.

Od 6.3.2019 každou STŘEDU od 16:00 do 19:00 hodin se bude vybírat na obecním úřadě poplatek za komunální odpad 400 Kč za osobu. A poplatek ze psů 50 Kč za psa. Lidé, co v obci nemají trvalý pobyt a vlastní chalupu, tak poplatek za objekt činí 1000 Kč. Nebudou-li poplatky uhrazeny včas a to nejpozději do 31. 3. 2019, může obec zvýšit vyměřený poplatek až na trojnásobek. Při bezhotovostní platbě na obecní účet č. 17429751/0100 uvádějte do variabilního symbolu číslo domu, nebo evidenční č. chaty.


Nová fotogalerie

Přidané nové fotografie z různých společenských akcí v obci Kuřimská Nová Ves.