Dění v obci

Poplatky za komunální odpad

Obec Kuřimská Nová Ves

Od 16.1.2020 každý ČTVRTEK od 18:00 do 19:30 hodin se bude vybírat na obecním úřadě poplatek za komunální odpad 500 Kč za osobu. A poplatek ze psů 100 Kč za psa. Za rekreační objekt bude vybírán poplatek 500 Kč.

Nebudou-li poplatky uhrazeny včas a to nejpozději do 31. 3. 2020, může obec zvýšit vyměřený poplatek až na trojnásobek.

Při bezhotovostní platbě na obecní účet č. 17429751/0100 uvádějte do variabilního symbolu číslo domu, nebo evidenční č. chaty. Zároveň upozorňujeme, že je zapotřebí si vyzvednou známku na nádoby. Pokud od 1.4.2020 nebudou označené nádoby známkou, nebude nádoba vyvezena.


Obec Kuřimská Nová Ves přináší službu Mobilní rozhlas

Vážení spoluobčané i obec Kuřimská Nová Ves se přidává k modernizaci komunikace s občany a přinášíme pro vás oceňovanou komunikační platformu Mobilní rozhlas.

ZDARMA budete vždy informování o důležitých událostech přímo do vašeho telefonu (pomocí SMS zprávy, e-mailu, hlasových zpráv, anket nebo aplikace pro chytré telefony.

Registrační letáky budou rozdávány při placení poplatků za komunální odpad na OÚ, nebo v době úředních hodin.

Registrace může být provedena i na www.kurimskanovaves.mobilnirozhlas.cz

Těšíme se na spolupráci. 

Vedení obce.