Dění v obci

Misijní hra

Misijní hra


Lidové misie

 

Srdečně vás zveme na LIDOVÉ MISIE,

které se budou konat v obcích

 

         Křoví, Křižínkov, Katov, Kuřimská Nová Ves,

     Kuřimské Jestřabí, Blahoňov, Prosatín

 

v týdnu od neděle 4. do soboty 10. března 2018.

 

Lidové misie (vede je společenství FATYM ze Znojemska) jsou jedinečnou příležitostí pro nás všechny, kteří zde žijeme.

Je to příležitost úplně pro všechny.

Pro ty, kteří dosud víru hledají, kteří se touží o Bohu něco dozvědět, přijít mezi křesťany, mohou být lidové misie novým začátkem, na kterém budou potom moci dál stavět.

Pro ty, kteří se k víře touží vrátit, mohou být týdenní lidové misie okamžikem zlomu v jejich životě.

Pro ty, kteří dosud nenalezli odvahu, je to možnost dát svému manželství (vztahu) svátostnou podobu v kostele, pokřtít své děti.  

Pro ty, kteří se již dlouho chystají smířit s Bohem, je to možnost po letech znovu přijmout svátost smíření a svaté přijímání. Kněží, kteří misie povedou, budou od čtvrtka do soboty zpovídat  a rádi poradí a pomohou i tomu, kdo snad již zapomněl, jak svátost smíření (svatá zpověď) probíhá.

Pro ty, kteří se účastní pravidelně bohoslužeb a svou víru se snaží žít, je to možnost k prohloubení vědomostí o Božích skutečnostech, k rozšíření obzorů, k nové radosti z daru víry.

 

Ještě jednou vás srdečně zveme! Každý je vítán.

 

P. Petr Papoušek

farář

jáhen Ladislav Kinc

hlavní misijní kazatel

    P. Marek Dunda

   koordinátor misií

 

                                                                                                                                                        

Z programu lidových misií:

 

  • bohatý program nejen pro dospělé, ale i pro děti

 

  • každý den bohoslužba s hlavním misijním kázáním

 

  • po večerní bohoslužbě tematicky zaměřené promluvy (pro muže, ženy, rodiče…)

 

  • od čtvrtka příležitost ke svátosti smíření (svaté zpovědi) a to i pro ty, kdo tuto svátost po dlouhá 

      léta nepřijímali

 

  • světelné procesí

 

  • stavění misijního kříže jako jeden ze symbolů misií

 

  • duchovní program nejen ve farním kostele (s cyklem přednášek o duchovním životě…)

 

  • další doprovodný program lidových misií

 

Součástí lidových misií je i žehnání domů

 

Bude probíhat v pondělí 26. února (výjimečně i v týdnu 4. - 10. 3. 2018 po domluvě). Není třeba nic zvláštního chystat, ani se předem přihlašovat. Naši kněží a jáhnové vás sami navštíví, budete-li mít zájem, dům požehnají a předají památku. Žehnání je bezplatné! Je dobré využít této návštěvy kněze či jáhna a v případě, že vás cokoliv zajímá, se můžete informovat – např. za jakých podmínek je možno pokřtít dítě, přijmout svátost manželství, dát do pořádku sňatek po církevní stránce, jak se mohou dospělí připravovat na křest, atd..

 

Podrobnější informace přinese Farní zpravodaj, se kterým vás navštívíme před zahájením lidových misií.


Nová fotogalerie

Přidané nové fotografie z různých společenských akcí v obci Kuřimská Nová Ves.